Agenda 2019 

 26.01.2019  Generalversammlung Fotoen
23. + 24.03.2019StageFotoen
07.04.2019OuschtermaartFotoen
27.04.2019Concert Rosport 20:00
28.04.2019Kommiounwéinst dem schlechte Wieder kee Cortège
01.05.20191. Mee
18.05.2019Gala ConcertFotoen
02.06.2019Kiermes IeverlengFotoen
05.06.2019Aweiung Péitche Lauer
16.06.2019 Kiermes Schandel  Fotoen
23.06.2019Cortège Nationalfeierdag
29.06.2019Hämmelsmarsch am PescatoreFotoen
30.06.2019Concert Apéro HabschtFotoen
07.07.2019Apéro-Concert Réiden Altersheem Fotoen
09.07.2019Concert IechternachFotoen
12.07.2019 Ofschlossconcert Fotoen
21.07.2019Kiermes Useldeng
07. - 11.09.2019 Vakanz Hamburg
13.10.2019Journée Commémorative

20.10.2019Familjefest

17.11.2019Kiermes Rippweiler

24.11.2019Caeciliefeier
01.12.2019Chrëschtmaart

21.12.2019Wanterconcert