comite

v.l.n.r : (Reichert Guy - net méi derbäi), Grasges Malou, Nothum Joelle, Frank Guy, (Heirendt Monique- net méi derbäi), Pick Karin,
Georges Boudler, Heirendt Nathalie, (Schanen Manon- net méi derbäi).

Et feelen op der Foto: Bourg Ben, Koster Max, Roland Wald, Henri Steimes, Romain Sclisizzi

President

BOUDLER Georges

13, Helperbierg
L-8705 Useldange
Secrétaire

PICK Karin

19, rue de Boevange
L-8707 Useldange
Trésorier

WALD Roland

33, Haaptstrooss
L-8620 Rippweiler
1.Vice-President

FRANK Guy

31, um Reebou
L-8708 Useldange
title_logo_set1
2.Vice-President

BOURG Ben

29, Duerfstrooss
L-8620 Schandel
Responsabel fir d'Jugendaarbecht

STEIMES Heng

9, rue d'Hiel
L-8715 Everlange
SCLISIZZI Romain

18, a Wokelt
L-8715 
Everlange
Webmaster

KOSTER Max

23, rue de Schandel
L-8707 Useldange
GRASGES Malou

8, rue de la Gare
L-8705 Useldange

HEIRENDT Nathalie

12E, rue de la Gare
L-8705 Useldange
 NOTHUM Joëlle

22, Nidderpallenerstrooss
L-8551 NoerdangePräsidenten am Laaf vun der Zäit:

Georges_Boudler Guy Reichert
Georges Boudler

2016 -- ??
Guy Reichert
?? -2016
René PICK  ............... ...................
 

Last update : 27-02-2021