Agenda fir 2019

Datum Manifestatioun
26.01.2019 Generalversammlung Fotoen
23. + 24.03.2019 Stage Fotoen
07.04.2019 Ouschtermaart Fotoen
27.04.2019 Concert Rosport  Fotoen
28.04.2019 Kommioun Fotoen
01.05.2019 1.Mee
Fotoen
18.05.2019 Gala-Concert Fotoen
02.06.2019 Hämmelsmarsch Ieverleng Fotoen
05.06.2019 Aweiung Péitche Lauer Fotoen
16.06.2019 Hämmelsmarsch Schandel Fotoen
23.06.2019 Cortège Nationalfeierdag Fotoen
29.06.2019 Hämmelsmarsch Pescatore Fotoen
30.06.2019 Concert Apéro Habscht Fotoen
07.07.2019 Concert Apéro ALtersheem Réiden Fotoen
09.07.2019 Concert Iechternach Fotoen
12.07.2019 Ofschlossconcert Fotoen
21.07.2019 Hämmelsmarsch Useldeng Fotoen
07.-11.09.2019 Vakanz Hamburg Fotoen
13.10.2019 Journée Commémorative Fotoen
27.10.2019 Concert zu Hengescht Fotoen
20.10.2019 Familjefest Fotoen
17.11.2019 Hämmelsmarsch Rippweiler Fotoen
24.11.2019 Caecilienfeier Fotoen
01.12.2019 Chrëschtmaart Fotoen
07.12.2019 Chreschtdag op der Buerg Fotoen
21.12.2019 Wanterconcert Fotoen